Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dialog och påverkan

Som invånare i Region Gotland kan du påverka på en rad olika sätt. Demokratin bygger på medborgarnas engagemang och delaktighet. Gör din röst hörd genom att bland annat ta kontakt med ansvarig politiker, delta i de särskilda dialogerna, lämna medborgarförslag eller skicka in din synpunkt.

 

Läs mer om olika sätt som du kan föra dialog och påverka genom att gå in på de olika rubrikerna i menyn.

Hitta direkt