Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående ärenden

Här listas pågående ärenden som är ute på remiss/grannehörande för Miljö- och byggnämnden. 

Du kan se handlingarna i ärendet på länken under varje ärende. 

 

Yttranden kan lämnas via e-tjänsten Yttrande till miljö- och byggnämnden.