Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående ärenden

Här listas pågående ärenden som är ute på remiss/grannehörande för Miljö- och byggnämnden. 

Du kan se handlingarna i ärendet på länken under varje ärende. 

 

Ärendenummer: MBN 2019/7372

Förhandsbesked för vindkraftspark (Kalkbrottet) - OTHEM YTINGS 1:54

 

Ärendenummer: MBN 2019/5490

Nybyggnad av vindkraftverk, torn 46 meter, rotor 61 meter - NÄS SIGSARVE 1:2

 

 

 

Om du är granne eller berörd av ärendet på annat sätt och vill lämna yttrande i ärendet kan du göra det här: