Kontakt

Lars Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498- 20 35 84
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se

Erik Gerndt  
Biträdande rektor
Telefon: 0498- 20 35 99
Epost: erik.gerndt@edu.gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesförarutbildning godstransport 2

Arbeta som yrkesförare

Lastbilsförare transporterar olika sorters gods så som till exempel byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär många kundkontakter. Här kan du läsa mer om yrket: 
Beskrivning lastbilsförare

Efter godkänd utbildning får du möjlighet att teoretiskt och praktiskt köra upp för Vägverkets krav på körkortsbehörighet CE och yrkesförarkompetens för godstransporter. Efter genomförd utbildning är möjligheterna till anställning mycket goda. 


Dessa kurser ingår i utbildningen:

Hösten 2021

Yrkestrafik - vux, 300 p

Godstrafik, 200 p

Våren 2022

Godshantering – vux, 100 p

Fordonskombinationer, 200 p

 

Förkunskapskrav:

 • 21 år gammal senast december 2021
 • Svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande. Prov är på svenska och sker skriftligt.
 • Körkortsbehörighet B och god körvana med personbil
 • Antagningstest/utbildningsintroduktion sker i samband med antagning, 10-12 maj
 • Vid ansökan bifogas kopia på ansökan till Transportstyrelsen gällande körkortstillstånd
 • Obs! Senast 2 augusti uppvisas utfärdat körkortstillstånd grupp 2. Läs mer: Transportstyrelsen körkort
 • Obs! Senast 2 augusti uppvisas godkänd hälsoundersökning - boka läkarbesök i god tid!

Kostnader för studier som den studerande betalar själv:

 • Läkarintyg till körkortstillstånd
 • Studiematerial, böcker (digitalt material ingår delvis)
 • Varselkläder med reflex
 • Skyddsskor
 • Avgift teoriprov 
 • Körkortstillstånd
 • Avgift körprov 
 • Foto och tryckningsavgift körkort
 • Digitalt förarkort
 • YKB-prov 
 • YKB-kort
 • ADR-prov

Totalt ca 7000 kr om du ej behöver göra omprov.

OBS: Körkortstillstånd skall vara Vuxenutbildningen tillhanda senast 2 augusti samt uppvisas vid kursstart. Körkortstillståndet är en förutsättning för att få starta utbildningen.

För ytterligare information om handlingar för körkortstillstånd: körkortsportalen.se

Studietid: 33 veckor
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN  
Ansökan: Ingen aktuell start för tillfället. Utbildningen startar tidigast igen 2022.