Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vårdcentralen Wisby söder

Välkommen till vårdcentralen Wisby söder

Gotland har sina gränser, men vi har ingen gräns när det gäller din hälsa!

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden) 

Välkommen att lista dig på vårdcentralen.
Vårdvalsblankett 

Aktuellt

 

Turistmottagning

För att du ska slippa onödig väntetid på vårdcentralen har vi bokningsbara mottagningstider. Ring 0498-268991 för tidsbokning.

Vi har turistmottagning:
v 26, 27 måndag - fredag kl 8:15 - 17:00
v 28 - 32 måndag - fredag kl 8:15 - 19:00

Vi tar även emot på drop-in mottagningen 8:15 - 10:30. Kriterier för drop-in mottagningen hittar du här . Medborgare i EU länder får subventionerad vård mot uppvisande av EU-kort och legitimation.

Tourist clinic at Wisby Söder

In order for you to avoid unnecessary waiting time at the health center, you can call us to make an appointment.
Please call: 0046 498 268 991 to book an appointment.

The Tourist clinic is available:
June 24th- July 5th:   Monday - Friday  08:15 - 17:00
July 8th- August 9th: Monday - Friday  08:15 - 19:00

We also offer a drop-in clinic Monday – Friday between 08:15 - 10:30. Criteria for the drop-in clinic can be found here.

Please remember to bring your ID. Citizens of EU-countries receive subsidized care when able to present a valid EU health insurance card.
 

På vårdcentralen arbetar distriktssköterskor, distriktsläkare som är specialister i allmänmedicin, psykologer och samtalsbehandlare samt andra yrkeskategorier som kan hjälpa dig med de flesta sjukdomstillstånd. Utifrån dina medicinska behov görs en bedömning till vidare handläggning och behandling där du får vara delaktig. Vid behov kan de vägleda dig till andra specialistmottagningar inom sjukvården.

Observera att vården gör sina medicinska prioriteringar utifrån dina medicinska behov. Vilket har betydelse för vilka undersökningar du får göra, vilken personalkategori du bokas till samt väntetiden till besök och undersökning.

Förbered dig gärna alltid när du ska besöka vården med konkreta önskemål och frågor som du vill ha svar på.

 

När vårdcentralerna är stängda

Du kan dygnet runt, alla dagar i veckan ringa till Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, för att få:

  • medicinska råd av en legitimerad sjuksköterska
  • råd om egenvård
  • information om vart du ska vända dig om ditt tillstånd kräver läkarvård