Kontakt

Konsthandläggare/Kultursamordnare
Hanna Wärff Radhe
Telefon: 0498-26 96 51
Mobil: 0737 65 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konstnärsutbyte mellan Gotland och Tyskland

Region Gotland genomför årligen i september ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.

Ansökan om resestipendium för gotländsk konstnär kan göras via E-tjänst på denna sida.

Stipendiet kan sökas från den 7 januari fram till den 6 mars och utdelas omkring den 14 april.

Region Gotland genomför årligen ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland. 

En konstnär bosatt på Gotland erbjuds ett resestipendium om 9 000 kronor, en månads vistelse i Tyskland, ett stipendiebelopp på cirka 10 000 kr för uppehälle, boende och tillgång till ateljé. Utbytet pågår under september månad.

2019 kommer konstnären att tilldelas en plats i Künstlerhaus Dortmund som ligger centralt i Ruhr området. Utöver boende och ateljé finns även möjlighet att ordna en utställning som presenterar konstnären från Gotland.

På motsvarande sätt är Region Gotland värd för stipendiaten från Tyskland. Det sker i samarbete med Brucebostiftelsen som tillhandahåller ett av sina ateljéhus vid Själsö och med Gotlands Konstmuseum där vår konstkonsulent anordnar en utställning med gästande konstnär.

Kulturutbytet har pågått sedan 1975.

1. Kultur- och fritidsavdelningen inbjuder alla på Gotland yrkesverksamma konstnärer att hos Regionstyrelsen skriftligen söka resestipendium. Sökanden ska skriftligen motivera sin ansökan och kunna tala och skriva engelska och/eller tyska. Bilder av tre arbetsprover samt en CV/meritförteckning ska också bifogas ansökan.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 7 mars.
 

2. Tidsperioden för det ömsesidiga utbytet skall enligt tradition vara hela månaden september. Gotlands stipendiat informeras dessförinnan om tidigare stipendiaters erfarenheter av vistelsen i Westfalen.

3. Gotlands stipendiat tar själv kontakt med kulturansvarig hos Landschaftsverband Westfalen-Lippe och presenterar sig, sin konstnärliga profession avseende teknik och erfarenhet. Anger tidpunkter för ankomst och avresa, eventuella önskemål samt  kontaktuppgifter. Stipendiaten skall ha mottagit ett positivt gensvar i god tid innan avresan från Gotland.

4. Gotlands stipendiat skall vara beredd att bo och vara verksam vid orten under minst tre veckor i september och övrigt delta i de aktiviteter som erbjuds av de tyska värdarna.

5. Gotlands stipendiat skall under vistelsen i Westfalen Lippe vara medveten om att han/hon är en representant för Gotland och dess konstnärskår, med uppdrag att främja den good-will som behövs för det fortsatta konstnärsutbytet och att även knyta kulturella kontakter.

6. Gotlands stipendiat skall efter hemkomsten till Gotland lämna en skriftlig rapport om sin stipendievistelse till Regionstyrelsens arbetsutskott.

REGIONSTYRELSEN