Kontakt

Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby

Hitta hit 

facebook.com/vuxenutbildningengotland

youtube.com/KomvuxGotland

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan och antagning

Du söker våra kurser på grundläggande och gymnasial nivå via vår webbansökan. När du är inloggad kan du se hela vårt utbud av kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

 

Webbansökan

När du är inloggad ser du hela vårt kursutbud. 

Ansök genom e-legitimation.

Kontakta vår expedition om du saknar e-legitimation.

Glöm inte att bifoga betyg och intyg med din ansökan

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg och intyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till:

Vuxenutbildningen
Region Gotland
Gesällgatan 7
621 82 Visby
 
Antagning
Besked om antagning till kurser hittar du under "Mina kurser" när du är inloggad i ansökningswebben. Där anges status som "Sökande", "Antagen" samt "Reserv".
Observera att antagningsbesked inte skickas ut, utan du ansvarar själv för att kontrollera din status på ansökan.

Meddela expeditionen snarast om du vill tacka nej till en kurs, så att annan sökande kan erbjudas platsen. När antagningen är gjord skickar vi uppgifter till Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
 

All information du behöver inför studiestarten kommer du att hitta under Antagningsinformation nedan.