Kontakt

Lena Jonasson, samordnare, enheten för arbetsliv
E-post: lena.jonasson@gotland.se
Telefon: 0498-20 38 22
 
Gunilla Ericsson, socialsekreterare, stöd- och försörjningsenheten
E-post: gunilla.ericsson@gotland.se
Telefon: 0498-26 33 16 eller 26 88 19

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägen ur ekonomiskt bistånd - Vuxkomp

Region Gotland och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att personer som beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.

VuxKomp verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara olika lång och bestå av olika steg. Du ansvarar själv för hur vägen dit kommer att se ut.
 
Tillsammans skapar vi en handlingsplan där det framgår vad personen behöver göra för att öka dina möjligheter till arbete eller studier. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.