Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson 
Tfn: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programsamordnare
Tobias Forsberg
Tfn: 073-913 29 56
E-post: tobias.forsberg@gotland.se

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tfn: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, habiliteringen eller omsorgen. Programmet har inga nationellt fastställda inriktningar men ger dig ändå möjlighet att specialisera dig utifrån vilken yrkesutgång du väljer.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att förstå hur vi människor fungerar. Både fysiskt, psykiskt och socialt, vilka behov vi har samt hur våra livsvillkor, livsstil, kulturella bakgrund och tro påverkar oss – och kanske framför allt: vår hälsa. Vårdvetenskap, specialpedagogik, medicin, psykologi och etik är några ämnen du studerar. Du kommer också att tränas i att möta människor i behov av olika typer av vård, rehabilitering, omvårdnad och omsorg. Du utbildas särskilt i hjärt- och lungräddning. Under år 3 går eleverna igenom Skolverkets handledarutbildning och får ett särskilt intyg på detta.

Programfördjupning
Efter att du har studerat på grundläggande nivå bygger du på dina kunskaper med programfördjupningar som du väljer inför år 3. Wisbygymnasiet erbjuder tre olika kurser om 300 poäng vardera: hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderområdet, vilka leder till olika yrkesutgångar.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Under utbildningen praktiserar du under minst 15 veckor av studietiden. Det betyder att delar av kurser genomförs på arbetsplatser. Då får du erfarenhet och kontakt med vårdens och omsorgens olika verksamheter, yrkesgrupper och brukare/patienter. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Direkt efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, personlig assistent,  handledare i dagligverksamhet eller boendeassistent. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du engelska 6 och svenska 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.

Omsorgstrainee – din väg till ett fast jobb efter gymnasiet
Nu kan du som väljer vård- och omsorgsprogrammet inför läsåret 2019/20 räkna med fast jobb inom socialförvaltningen. Du varvar teori och praktik under studietiden och har ett traineejobb på sommarloven. När du är klar med traineejobbet och tagit din yrkesexamen lovar vi dig ett fast jobb. Vi kallar det omsorgstrainee. Läs mer