Kontakt

Post/besöksadress:
Vitkålen förskola
Tjelvargränd 4
621 42 Visby
Avdelningarna:
Tomaten   0700- 83 21 72
Bönan      0700- 83 21 73
Rädisan    0700- 83 21 74
Ärtan       0700- 83 21 69
Moroten  0700-83 21 71

Kök         0498- 26 34 61

Rektor:
Linus Lundgren
telefon: 0498- 26 90 58
e-post: linus.lundgren@gotland.se
 

Biträdande rektor:
Monica Broén
Tfn: 0498- 20 48 47
e-post: monica.broen@gotland.se

Administrativ assistent:
Patricia Sjögren
telefon: 0498 - 26 94 91
e-post: patricia.sjogren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till förskolan Vitkålen!

Förskolan Vitkålen verkar för en trygg miljö där verksamheten vilar på humanismens och demokratins grund. Med hänsyn till andra och respekt för varandras olikheter växer positivt jag-starka barn till modiga, delaktiga, nyfikna, kompetenta och utforskande medmänniskor med lust till ett livslångt lärande.

Lilla gården på Vitkålens förskola.

Hitta direkt