Kontakt

Projektledare
Harald Gröttvik, harald.grottvik@gotland.se

Projektkommunikatör
Pär Bergkvist, par.bergkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Visborg – här planeras och formas en ny stadsdel med möjligheter för hela livet

Gotlands och Visbys nya hållbara stadsdel, Visborg tar nu nästa steg i planerings och programarbetet med stöd i nya välkomstskyltar på fyra platser in mot norra delen av Visborgsområdet samt det Kvalitetsprogram som tagits fram.

Kvalitetsprogrammet för Visborg (allmän del och fördjupningsdel) godkändes och beslutades av Regionstyrelsen den 25 november 2020 och finns att ta del av nedan under rubriken Beslut och plandokument.

Visionen för Visborg är att skapa en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid. Visborgsområdet och är Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier (30-50 år).

Stadsdelen Visborg utgår ifrån de beslutade hållbarhetsmålen, Mobilitet, Innovativa kretslopp samt Samspel och Identitet. Dessa mål präglar planeringen inom alla delområden. Stadsdelen Visborg ska andas inspiration, innovation och interaktion och kommer att erbjuda olika typer av boendemiljöer i olika typer av upplåtelseformer tillsammans med flertalet verksamheter som redan finns inom området samt tillkommande. Visborg erbjuder därtill härliga rekreations-och grönområden. Allt med närhet till naturreservatet Södra hällarna, Idrotts- och rekreationsområdet, Visby samt huvudstråken vidare till alla delar av Gotland.

Inom det totala området som är ca 500 hektar (motsvarande ca 700 fotbollsplaner) finns naturreservatet Södra hällarna, Idrotts och rekreationsområdet och därtill ett exploateringsområde på ca 300 hektar som möjliggör flera tusen nya och attraktiva bostäder. De första stegen i planeringen och utbyggnaden av Visborgsområdet kommer att ske i den nordvästra delen av området, närmast Visby men väganslutningar från Färjeleden, Väg 140 och Väg 142. Därtill kommer cykel och gångvägar erbjudan trevliga och naturnära möjligheter att ta sig till, från och inom Visborgsområdet.

En av dessa möjligheter blir en gång och cykelbro över Färjeleden med anslutning till Stenkumla väg!) och en annan gång och cykelväg kommer att ansluta vid Färjeledsrondellen till gång och cykelstråk som redan finns idag (se Bildgalleri - Framtidens Visborg som löpande uppdateras).

Programhändelser