Kontakt

Dagverksamhet Violen i Visby
Besöksadress: Jungmansgatan 187, 621 52 Visby
Telefon: 0498-20 46 26

Dagverksamhet Astuen i Hemse
Besöksadress: Parkgatan 14, 620 12 Hemse
Telefon: 0498-20 46 92

Enhetschef:
Setareh Abdollahi
Telefon: 0498-203566 , nås måndagar-onsdagar.

Epost: setare.abdollahi@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Violens dagverksamhet

Vi har nu öppet i begränsad upplaga med 2 brukare per dag med anledning av coronapandemin. 

Vid frågor med anledning av detta är du välkommen att kontakta dagverksamheten eller din biståndshandläggare på Handläggarenheten, Myndighetsavdelningen.

Dagverksamheten är tänkt för:
-personer med demenssjukdom som bor i eget hem, och som behöver vardaglig stimulans.
-anhöriga som vårdar sin närstående och som behöver avlösning.

Vi träffas i en varm och hemtrevlig miljö, där vi arbetar tillsammans med pensionärerna. Det är ett fint sätt att skapa gemenskap på, och att låta alla behövas.

Vår målsättning i arbetet är att alla skall känna sig värdefulla, vilket innebär att alla får delta efter sin förmåga.

Vi vill också att varje dag skall ge glädje och stimulans så att våra gäster känner sig tillfreds inombords när de åker hem.
Exempel på något vi kan ägna dagen åt: Sång, musik, högläsning, promenader, baka och laga mat m.m.

Det är också en avlastning för anhöriga.