Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välj rätt däck på vintern - för hälsans skull

Många som kör med dubbdäck på Gotland skulle klara sig bra med friktionsdäck. Genom att fler väljer friktionsdäck, kan vi minska halterna av små miljö- och hälsofarliga partiklar som dubbdäcken sliter upp i Gotlandsluften. Det är särskilt viktigt i Visby där halterna är för höga. Kör du med en modern bil med antisladdfunktion kan du klara dig bra med friktionsdäck.

Friktionsdäck och säkerhet

Friktionsdäck sliter inte upp miljö- och hälsofarliga partiklar ur asfalten och kan vara ett alternativ för många som kör på Gotland. Idag håller nya friktionsdäck i premium- och mellanklass anpassade för nordiskt klimat en väldigt bra säkerhetsnivå. Har du en modern bil med antisladdfunktion kan friktionsdäck vara något för dig. Har du en äldre bil utan antisladdfunktion och ofta kör på vinterunderlag, kan det vara mer lämpligt att använda dubbdäck. I praktiken betyder det att många som kör bil på Gotland kan välja friktionsdäck.

Läs om Trafikverkets information och rekommendationer för vinterdäck.

Läs om statens väg- och transportforskningsinstituts information gällande vinterdäck.

Dubbdäck sliter upp de miljöfarliga partiklarna

När dubbdäck körs på asfalt slits små partiklar upp som bland annat kallas PM10. Dessa partiklar hamnar i luften antingen direkt eller till våren, när partiklarna bildar ett damm som sprider sig i luften. Partiklarna är så pass farliga att de förkortar livslängden för cirka 3100-3400 personer varje år i Sverige*.

Genom att fler bilar körs med friktionsdäck istället för dubbdäck kommer färre farliga partiklar komma ut i luften, och det främjar både miljön och människoliv. En viss mängd dubbdäck är dock bra för våra vägar. Det slipar till exempel vägbanan och ruggar upp isiga ytor för andra bilar så att vinterväglaget blir bättre för andra.

För höga halter av miljöfarliga partiklar i Visby

I Visby körs drygt 70 procent av bilarna med dubbdäck och då har ändå andelen dubbdäck minskat de senaste åren på Gotland. Trots det ligger halterna av PM10 i Visby vissa år på nivåer över de största städerna i Sverige. Vi har därför stort behov av att minska andelen dubbdäck ytterligare.

Detta kan du göra med dina gamla dubbdäck

Om du vill byta dina dubbdäck till nya friktionsdäck kan du sälja dessa till ett däckföretag eller direkt till privatpersoner om däcken fortfarande har bra grepp. Det finns en marknad här för bilister som kör på isigt väglag ofta och som därför inte bör ha friktionsdäck. Om dina dubbdäck är för slitna för att fortsätta användas kan du lämna in dem på en återvinningsstation.

Andra orsaker till miljöfarliga partiklar

Förutom dubbdäcken så påverkar också sandning, avgaser, industrier och uppvärmning en ökning av antalet miljöfarliga partiklar i luften.

Så arbetar Region Gotland med att minska miljöfarliga partiklar i luften

Region Gotland har ett åtgärdsprogram för att minska miljö- och hälsofarliga partiklar som PM10 i luften. I detta finns bland annat åtgärder som att informera allmänhet om dubbdäckens påverkan på luftkvaliteten. Vi arbetar också med att:

  • sanden som läggs ut på vägarna under vintern byts ut till ett hårdare material som ska ge upphov till betydligt färre partiklar i luften.
  • gatorna städas oftare under våren.
  • stegvis byta ut den asfalt som ligger på vägarna till en asfalt som ger upphov till färre partiklar.

Vi har även bytt ut vår partikelmätare, till en mätare som mäter partiklar i realtid. Det innebär att vem som helst kan gå in och se vilka partikelhalter det är i luften just nu. Tidigare fick vi mätvärden flera månader senare. Ytterligare en mätare har satts upp för att mäta bakgrundsvärden. Mätaren finns tillgänglig på Österväg 17, mellan Länsförsäkringar och Max.

Se en intervju om fördelarna för hälsan med dubbfria däck med en professor från Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

-----------------------------------------------

*Studier visar att 3100-3400 personer per år dör i för tidigt i Sverige på grund av de miljöfarliga partiklar som kallas PM10 och PM2,5 som bland annat kommer ifrån vägdamm (Sjöberg et al. 2009).

Mer om snöröjningen och vinterväghållningen på Gotland.