Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Villastaden

Villastaden utgör ett stort område söder om den planerade vägen som kommer att korsa området och förbinda väg 142 med väg 140.

Planen är att det på området ska byggas både villor och radhus men även flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter. Det ska även planeras för särskilda boendeformer i området vilket kan vara till exempel äldreboenden eller gruppboenden.


Villastaden är i nuläget planerad som det sista utbyggnadsområdet inom stadsdelen Visborg. Preliminär start för att börja arbetet med planer och underlag för området beräknas till cirka år 2030.