Kontakt

Anmälan senast 26 mars: www.hsr.se/vihallerrent

Meddela efter anmälan:
E-post: sune.melander@gotland.se

Vid frågor om Vi Håller Rent, kontakta Teknikförvaltningens kundtjänst:
Telefon: 0498-26 90 00 (knappval 1: Avfall)
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Var med och håll Gotland rent i vår!

Varje vår deltar Region Gotland i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. År 2018 deltog 676 366 hjältar runt om i landet!

Från den 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er senast 26 mars www.hsr.se/vihallerrent

Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och skräpspel. På Gotland kan du hämta materialet vecka 16 hos teknikförvaltningen på Skarphäll.

Meddela oss på teknikförvaltningen via e-post till: sune.melander@gotland.se om nedanstående:

  • Vilket område du vill städa (t ex på stranden vid Kovik)
  • Vart ni lämnar era fyllda säckar (t ex vid Kovik fiskeläge)
  • Namn och telefonnummer till kontaktperson

Efter att du plockat skräp:

  1. Källsortera i möjligaste mån
    Förpackningar av papper, glas, metall och plast sorterar du på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.
  2. Övrigt blandat brännbart skräp
    Lämna i Vi Håller Rent-säckarna (vecka 16), som hämtas av teknikförvaltningen. Hittar du farligt avfall, ställ det på ett säkert ställe och kontakta kundtjänst.

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Vid frågor om Vi Håller Rent, kontakta teknikförvaltningens kundtjänst via e-post: kundtjänst.teknikforvaltningen@gotland.se eller telefon: 0498-26 90 00 (knappval 1: Avfall).

Var med du också i kampen mot skräpet!