Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Andrea Persson
Tel: 070-083 07 52
E-post: andrea.persson@gotland.se

Programsamordnare
Jan Stenström
Tel: 070-307 80 90
E-post: jan.stenstrom02@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VVS- och fastighetsprogrammet

Drömmer du om ett rörligt arbete, där du får jobba både med händerna och huvudet? Då kanske VVS- och fastighetsprogrammet är något för dig. Under utbildningen lär du dig både det traditionella hantverket och om ny teknik och serviceanda.

Om utbildningen
Vi erbjuder inriktningen VVS (=värme, ventilation och sanitet) och inriktningen fastighet. I centrum för utbildningen står den teknik som krävs inom programmets olika yrkesområden. En viktig del av utbildningen är säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman. Du utvecklar dina tekniska färdigheter liksom din förmåga att lösa problem. De gemensamma karaktärsämneskurserna under år ett är exempelvis praktisk ellära, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering. Praktiska och teoretiska moment varvas under de olika kurserna och du läser de gymnasiegemensamma ämnena parallellt med de yrkesinriktade kurserna.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, som varar minst 15 veckor, är en mycket viktig del i programmet. På din APL får du praktisk träning och ytterligare kunskaper inom ditt område. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du utbildar dig till VVS-montör eller fastighetstekniker. Du kan söka jobb direkt efter gymnasiet om du går fastighetsinriktningen. För dig som gått inriktningen VVS, kommer utbildningen att fortsätta ute på företag med lärlingslön. Efter en tid ute i arbetslivet får du göra ett yrkesprov som ger dig ett yrkesbevis. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Väljer du att läsa svenska 2 och 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet. Det råder stor brist på arbetskraft inom branschområdet. Den som har en modern utbildning har stora möjligheter på arbetsmarknaden. Når du bra resultat under utbildningen är du särskilt efterfrågad.