Kontakt

Lars-Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar                   
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se
Telefon: 0498– 20 35 84                                                       


Kenny Johansson, yrkeslärare mekanisk bearbetning
E-post: kenny.johansson@edu.gotland.se
Tel: 070-447 68 50

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verkstadsindustriarbetare - start i augusti

Verkstadsindustriarbetare arbetar med tillverkning av komponenter i metall till olika ändamål som kunder efterfrågar. Det kan röra sig om att svarva, fräsa eller svetsa komponenter men även att genom datorprogram rita och konstruera komponenter så kallad Cad/cam. I utbildningen ingår även underhåll och reparationer av maskiner och utrustning.

Det ingår APL (Arbetsplatsförlagd undervisning = praktik) i utbildningen.

 

Kurser som ingår i utbildningen:

Avhjälpande underhåll          100 poäng

Svets grund                             100 poäng

Produktionsutrustning          100 poäng

Materialkunskap                    100 poäng

Kälsvets 1                                100 poäng

Underhåll lager- och

smörjteknik                            100 poäng

Service och bemötande      100 poäng

Cad/cam                                100 poäng

 
Förkunskapskrav: Grundskola 

Studieperioder: 23 augusti – 17 december 2021, 10 januari – 10 juni 2022 
Studietakt: Heltid och ger behörighet till CSN
Sista ansökningsdag: 30 maj. Ansökan öppnar 6 april och du ansöker via länken nedan.