Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391
Magnus Jönsson, tfn 0498-269105

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenskyddsområden

De flesta hushåll får sitt dricksvatten från grundvattenbrunnar. Vattnet i marken, det vill säga grundvattnet, måste därför skyddas mot skadliga ämnen som exempelvis spillvatten gödsel, bensin och bekämpningsmedel.

Beslut om vattenskyddsområden

Att inrätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. T.ex. kan det vara förbjudet att anlägga ny avloppsinfiltration och det kan krävas tillstånd för ny enskild grundvattenbrunn.

Karta över alla vattenskyddsområden och förslag över vattenskyddsområden.

Vattenskyddsarbetet på Gotland

Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter. Följande vattenskyddsområden prioriteras för närvarande:

Vattenskyddsområde Status oktober 2018
Bästeträsk Ytterligare synpunkter har kommit in på reviderad ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk samt samrådsredogörelsen. Sammanställning och bemötande av synpunkterna pågår.
Roma Ansökan om vattenskyddsområde har reviderats. Samhällsekonomisk analys har utförts under 2017/2018 av införande av vattenskyddsområde och föreskrifter i Busarveområdet. Synpunkter på rapporten har lämnats av Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt LRF. Vidare arbete med vattenskyddsområde och föreskrifter i Roma avvaktar tills VA-plan med delplan vattenskyddsplan fastställs.
Åminne En särskild undersökning av jordlagerföljd samt MACRO-DB simuleringar har utförts. Ett förslag till ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter bedöms vara klart under vintern 2018/2019.
Kappelshamn Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde pausas.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?