Kontakt

Vattenlaboratoriet
Telefon: 0498-268054 (tisdag - fredag, kl 08.00 - 16.00)
E-post: vattenlaboratoriet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenlaboratoriet

Nu är det tillfälliga mottagningsstopp upphävt. Observera att mottagningen snabbt kan stängas ner igen om Covid-19-läget försämras. LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland behöver då återigen mobilisera sina resurser för att i första hand kunna omhänderta patientprover, samt vattenprover från Regionens Teknikförvaltning.

Vid behov, kontakta oss gärna på vår email: vattenlaboratoriet@gotland.se

Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. 

 

Provinlämning för vattenanalys

Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén).
Prover ska lämnas in mellan kl 08 - 12 på måndagar.

Prisjustering

Från och med 1 januari 2020 höjs Vattenlaboratoriets priser med 3.1 % enligt LPIK-index.

Beställning och betalning av vattenanalys görs via Regionens E-tjänster

Beställning av vattenanalyser för enskilda brunnsägare och analyser för bygglov görs här klicka här .

Beställning av vattenanalys för företagare med krav på egenkontroll görs här klicka här

 

Provinlämning för vattenanalys
Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén).
Prover ska lämnas in mellan kl 8-12 på måndagar.
 

Priser

Prislista gäller från 2020-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Enskilda brunnar
Mikrobiologisk undersökning 872 kr
Kemisk undersökning 1651 kr 

Båda analyspaketen 2024 kr 
Tillägg för bor (vid samtidig beställning av ordinarie kemipaket) 90 kr 
Tillägg för bor (utanför beställning av ordinarie kemipaket) 466 kr 
Enstaka analysparametrar som utförs hos LMCG 306 kr 

Företagare, samfälligheter som omfattas av SLVFS 2001:30
Mikrobiologisk undersökning 890 kr

Kemisk undersökning 909 kr 
Båda analyspaketen 1360 kr 
Tillägg för bor (vid samtidig beställning av ordinarie kemipaket) 90 kr 
Tillägg för bor (utanför beställning av ordinarie kemipaket) 466 kr 

Utvidgad mikrobiologisk analys 1326 kr

Bassängbad som omfattas av FoHMS 2014:12
Mikrobiologisk undersökning: 695 kr 

Kemisk undersökning: 628 kr 
Båda analyspaketen: 880 kr 

Faktura skickas vanligtvis inom en månad och kommer till din digitala brevlåda om du har kopplat en sådan för myndighetspost. För att undvika att fakturan skickas till ett fritidsboende som lämnats för säsongen, bör kundens fasta adress uppges i fältet faktureringsadress på följesedeln. Vid frågor om fakturor hänvisas till telefon 0498-268065, telefontid 08.30 - 11.30.

Observera att priserna kan justeras.

www.gotland.se/vattenlab eller kontakta Vattenlab på tel: 0498-268054

Provsvar

OBS! Provsvar lämnas endast ut till den person som beställt proverna och till den som i beställningen eventuellt angivits som kopiemottagare.

Svarstider

Bakteriologiska analyser kan ta upp till två veckor och kemiska analyser upp till tre. Kombinationen bakteriologiska och kemiska analyser kan således ta upp till tre veckor. Om enstaka svar under tiden indikerar otjänligt vatten tas omedelbar kontakt med kunden.


 

INFORMATION