Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Fritidshem Eken (F-klass)
0737-65 85 53
Fritidshem Lönnen (1-4 B samt 5-6)
0704-47 78 19
Fritidshem Kastanjen (1-4 A)
0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Skolkurator
Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagog
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Köket
Telefon: 0498-27 01 60

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Väskinde skola (F-6)

Väskinde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem som har tre avdelningar. Upptagningsområdet är Väskinde, Lummelunda (söder om Kanalen) och Bro socknar. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Solbergaskolan. Skolan har ca 235 elever och arbetar aktivt med äventyrspedagogik.

Väskinde skolområde erbjuder en mycket stimulerande utemiljö. Här finns utöver traditionella lekredskap även klätterväggar, hinderbanor, fotbollsplaner och stora ytor för fri lek. En sportbod finns på skolgården som innehåller det mesta av idrotts- och lekredskap. Våra lokaler är handikappanpassade.

Väskinde skola har egen idrottshall, musik- och slöjdsalar. Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan har eget tillagningskök.

 

Hitta direkt