Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ulrika Holm, kommunikationsdirektör
E-post: ulrika.holm@gotland.se
Telefon: 0498-26 93 71

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Användning och nedladdning

Gör så här för att få tillgång till logotypen

 1. Läs igenom nedanstående riktlinjer.
 2. Fyll därefter i formuläret. Observera att alla fält är obligatoriska.
 3. Du kommer därefter att få tillgång till logotypen i högupplöst format.

Riktlinjer för användning

 • Varumärket Gotlands logotyp ska inte betraktas som en gemensam avsändare, utan som ett gemensamt budskap.
 • Varumärket Gotlands logotyp ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som är avsändare. Den ska inte ersätta företagens/organisationernas varumärken eller grafiska profiler. Användande som ensam symbol/varumärke på en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
 • Varumärket Gotlands logotyp består av en symbol och ordet Gotland. Symbolen är fri att använda utan ordet Gotland. Däremot ska aldrig ordet Gotland med utseende som i logotypen användas separat.
 • Antingen används logotypen i någon av de färgvarianter eller i fyrfärgsvarianten, där grå, gul, röd, blå och svart ingår. Undantag från färgerna kan ske då förekommet behov finns, t ex en- och tvåfärgstryck, då får annan färg/ton användas. Symbolen och ordet Gotland ska alltid ha samma färg då symbolen är enfärgad
 • Varumärket Gotlands logotyp ska användas i sammanhang som stödjer Gotland på ett positivt och respektfullt sätt.
 • Varumärket Gotlands logotyp får inte modifieras på något sätt. Detta innefattar, skevning, toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller slogan.
 • Varumärket Gotlands logotyp får inte användas på ett sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver särskilt beslut.
 • Varumärket Gotlands logotyp är skyddat enligt Svensk lag.
 • En förutsättning för användande av Varumärket Gotlands logotyp är att Marknadsetiska rådets grundregler för reklam och marknadskommunikation följs.
 • Region Gotland förbehåller sig rätten att ålägga det företag som nyttjar Varumärket Gotlands logotyp på ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.
Kontaktuppgifter
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.
Veckodag måste anges. Minst tre tecken.