Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ulrika Holm, kommunikationsdirektör
E-post: ulrika.holm@gotland.se
Telefon: 0498-26 93 71

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands varumärke

Vad är Gotland? Vilken bild eller vilka bilder får du i huvudet när du hör ordet?

Varje dag fattar människor beslut om vart deras semesterresa ska gå, var de vill bo när barnen växer upp och var deras nya företag ska etableras.

Vi vill att svaret ska vara ”Gotland”.

Kreativitet, närhet, livslust, livskraft, magiskt.
Det är det som Gotland står för innerst inne.

Logotype varumärket Gotland