Kontakt

Louise Hoffman Borgö
Världsarvssamordnare
Telefon: 0498-26 97 37
E-post: louise.hoffman-borgo@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visby världsarv. Illustration: Dorothea Barre och Edvin Holm.

Världsarvet Hansestaden Visby

I Hansestaden Visby förenas historia och nutid i en unik välbevarad stadsmiljö. Genom ett målinriktat arbete verkar vi för ett levande världsarv – nu och för kommande generationer. Tillsammans ska vi vårda och utveckla Hansestaden Visby som en naturlig mötesplats och en attraktiv stad att leva i och att besöka.

Hansestaden Visby har varit upptagen på Unescos världsarvslista sedan 1995. Världsarvsstatusen ska beaktas i allt utvecklings´-, förändrings- och planeringsarbete. Att Hansestaden, det vill säga staden innanför murarna och dess omedelbara omgivning, är och förblir en levande och attraktiv plats året runt är viktig i utvecklingen av hela Gotland. Människorna i staden, kultur, näringsliv och turism är våra drivkrafter. Tillsammans ska vi vårda, bevara och utveckla Hansestaden Visby.

Hansestadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt genom högkvalitativ skötsel och skyddas av plan- och kulturminneslagstiftning.