Kontakt

Louise Hoffman Borgö
Världsarvssamordnare
Telefon: 0498-26 97 37
E-post: louise.hoffman-borgo@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hansestaden Visby

Världsarvet Hansestaden Visby

I Hansestaden Visby förenas historia och nutid i en unik välbevarad stadsmiljö. Genom ett målinriktat arbete verkar vi för ett levande världsarv – nu och för kommande generationer. Tillsammans ska vi vårda och utveckla Hansestaden Visby som en naturlig mötesplats och en attraktiv stad att leva i och att besöka.

Hansestaden Visby har varit upptagen på Unescos världsarvslista sedan 1995. Världsarvsstatusen ska beaktas i allt utvecklings´-, förändrings- och planeringsarbete. Att Hansestaden, det vill säga staden innanför murarna och dess omedelbara omgivning, är och förblir en levande och attraktiv plats året runt är viktig i utvecklingen av hela Gotland. Människorna i staden, kultur, näringsliv och turism är våra drivkrafter. Tillsammans ska vi vårda, bevara och utveckla Hansestaden Visby.

Hansestadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt genom högkvalitativ skötsel och skyddas av plan- och kulturminneslagstiftning.

 

Enkätrapport "Tyck till om världsarvet"

Under 2019 tog vi fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Som ett led i det arbetet genomfördes enkätstudien "Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby". Syftet med enkätstudien var att samla in synpunkter och underlag för planering. Enkäten vände sig till boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden.

Rapporten sammanfattar resultaten av enkätstudien "Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby" och finns tillgänglig här: 

Enkätrapport "Tyck till om världsarvet"