Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hen i sjuksäng omgiven av vårdpersonal

Vårdbiträde i kombination med studier i svenska/lärlingsutbildning, 700 poäng – start i augusti 2023

I den här utbildningen läser du kurser inom vård och omsorg. Du får lära dig hur kroppen fungerar, du får lära dig om äldre människor och deras sjukdomar, om olika funktionsnedsättningar och om psykiatriska sjukdomar med mera.

Som vårdbiträde kan du framför allt arbeta inom äldreomsorgen, på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten.

Utbildningen är en lärlingsutbildning. Det betyder att den innehåller mycket praktik. Du är på en arbetsplats tre dagar i veckan och på skolan två dagar i veckan. På arbetsplatsen har du en handledare, som undervisar dig i det praktiska arbetet.

De två dagarna du är i skolan läser du yrkeskurser och svenska.

Innan du börjar praktisera på en arbetsplats inom vård och omsorg behöver du hämta ett utdrag ur belastningsregistret. Mer information om hur du gör detta får du när du blir antagen till utbildningen.

Det här är kurserna som ingår i utbildningen:

  • Anatomi och fysiologi
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
  • Gerontologi och geriatrik
  • Omvårdnad
  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Social omsorg
  • Hälso- och sjukvård

Förkunskapskrav: Sfi D-kurs (du ska vara klar med C-kursen)
Studieperiod: 14 augusti 2023 – 8 november 2024
Studietakt: Utbildningen är på heltid och ger möjlighet att få CSN
Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:

Tina M Larsson
Samordnare Yrkesutbildningar
Telefon: 0498-20 35 82
E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se