Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdavgifter hälso- och sjukvård

För åtgärder som inte räknas som sjukvård, som t ex intyg med mera, och för hjälpmedel, finns särskilda taxor och avgifter.

Om patient har fått vänta mer än 30 min vid planerat besök (gäller ej bokade akuta besök) betalas väntetidsersättning med 100 kr.

Patient skall själv anmäla att hen har fått vänta. Anmälan görs i receptionen på berörd mottagning.

Hitta direkt