Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: valnamnd@gotland.se

Jenny Melin
Valnämndens sekreterare
Telefon: 0498 - 26 81 27
E-post: jenny.melin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Valnämnd

Region Gotland är enligt lag skyldig att genomföra
val till Europaparlamentet och riksdags- och kommunfullmäktige samt eventuella folkomröstningar.

Den nämnd som samordnar val och folkomröstningar är valnämnden som består av sju ledamöter. Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, administrera vallokaler och tillhandahålla valmaterial.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen och Valmyndigheten.

Nästa val är val till Europaparlamentet, våren 2024 (datumet för valdagen i Sverige är inte beslutat ännu).

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kansliets medarbetare via e-post valnamnd@gotland.se

 

Lokala distriktshemsidor

Hitta direkt