Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Validering till undersköterska

Valideringen vänder sig till dig som saknar formell utbildning till undersköterska men som har arbetat minst två år inom vård- och omsorgsverksamheter och som vill få dina erfarenheter validerade, kompletterade och dokumenterade.

Vad innebär validering? Validering inom vård- och omsorg innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och erfarenheter bedöms mot mål och innehåll i kurser i yrkespaketet till undersköterska. När du har validerats erbjuder vi kompletterande utbildning/prövning av samtliga kurser så att du kan få ett betygsdokument.

De olika stegen i valideringsprocessen:
- Kartläggning och självskattning
- Fördjupat kartläggningssamtal med yrkeslärare
- Praktisk och teoretisk validering
- Kompletterande studier
- Betygsdokument

Följande kurser ingår i yrkespaketet till undersköterska, och det är dessa vi utgår ifrån i valideringsprocessen.

 • Anatomi och fysiologi 1 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik 100 poäng
 • Hälso och sjukvård 1 100 poäng
 • Hälso och sjukvård 2 100 poäng
 • Omvårdnad 1 100 poäng
 • Omvårdnad 2 100 poäng
 • Psykiatri 1 100 poäng
 • Psykiatri 2 100 poäng
 • Social omsorg 1 100 poäng
 • Social omsorg 2 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering 100 poäng
 • Psykologi 1 50 poäng
   

​Hur lång tid tar det?
Valideringen/kompletteringen är helt individuell och kan ta allt från några månader till ett och ett halvt år beroende på vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt minst två års yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet
Studietakt: Valideringen/kompletterande studier är på deltid (träffar en dag/vecka + egen studietid)
Studieperiod: 29 augusti 2022 – varierande
Sista ansökningsdag: Ansökan är nu stängd

Dokument att bifoga: Intyg från arbetsplats/er, eventuella betyg på genomförda vård- och omsorgskurser

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta: Tina M Larsson Samordnare Yrkesutbildningar Telefon: 0498 - 20 35 82 E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se