Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Validering till barnskötare eller elevassistent - löpande antagning

Detta vänder sig till dig som saknar formell utbildning men som har arbetat i minst två år inom pedagogisk verksamhet, till exempel inom förskola eller fritidshem. Nu finns möjligheten att få dina kunskaper och erfarenheter validerade, kompletterade och dokumenterade.

Utbildningen till assistent inom förskolan, barnskötare eller elevassistent ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt en inblick i de olika pedagogiska verksamheterna. Följande yrkespaketet inom barn- och fritidsområdet finns att välja på och det är dessa vi utgår ifrån i valideringsprocessen. Allt utgår från grundpaketet på 900 p, därefter finns möjlighet att läsa fördjupningskurser mot barnskötare eller elevassistent.

  • Grundpaket 900 p - Assistent i förskola
  • Fördjupning mot Barnskötare 400 p (läses efter grundpaketet 900 p)
  • Fördjupning mot Elevassistent 400 p (läses efter grundpaketet 900 p)
     

Grundpaket 900 p
Etnicitet och kulturmöten - Grundläggande vård och omsorg - Hälsopedagogik - Kommunikation - Lärande och utveckling - Människors miljöer - Pedagogiska teorier och praktiker - Pedagogiskt ledarskap - Specialpedagogik 1.

Fördjupning mot Barnskötare 400 p
Barns lärande och växande - Pedagogiskt arbete - Skapande verksamhet.

Fördjupning mot Elevassistent 400 p
Barns lärande och växande - Pedagogiskt arbete - Specialpedagogik 2.

 

Vad innebär validering? Validering inom barn- och fritid innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och erfarenheter bedöms mot mål och innehåll i kurser i yrkespaketet till exempelvis barnskötare. När du har validerats erbjuder vi kompletterande utbildning/prövning av samtliga kurser så att du kan få ett betygsdokument kopplat till den inriktning du har valt.

De olika stegen i valideringsprocessen:

  • Självskattning
  • Översiktlig kartläggning av SYV eller yrkeslärare
  • Fördjupat kartläggningssamtal med yrkeslärare
  • Praktisk bedömning
  • Kompletterande studier mot intyg eller betyg.

Hur lång tid tar det? Valideringen/ kompletterande studier är helt individuell och kan ta allt från några månader till ett och ett halvt år beroende på vilken studietakt du väljer och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom barn- och fritidsområdet.
Studieperiod: varierande
Sista ansökningsdag: Löpande ansökan och löpande antagning i mån av plats
Dokument att bifoga: Tjänstgöringsintyg som dokumenterar minst 2 års arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet, samt betyg från grundskola/gymnasium.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

Vid frågor kontakta:

Susanne Tilvi Jakobsson
Legitimerad lärare Barn- och fritid Vuxenutbildningen
susanne.tilvi-jakobsson@edu.gotland.se
Tel: 0700 – 83 25 05

Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesvux Vuxenutbildningen
camilla.jafs@gotland.se 
Tel: 0498 – 20 36 36