Kontakt

Frågor om röstkorten (till exempel utskrift av dubblettröstkort) eller andra frågor om valet besvaras på telefon 0498-26 81 27 under kontorstid eller via e-post: jenny.melin@gotland.se.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Val 2022

Söndag den 11 september är det val i Sverige och på Gotland. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag och kommunfullmäktige för det kommande fyra åren. På Gotland är kommunfullmäktige det samma som regionfullmäktige.

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år. Eftersom det inte finns något landsting på Gotland beslutar regionfullmäktige även i frågor som normalt ligger under landstingsfullmäktige, främst sjukvård och kollektivtrafik.
 

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.


Vid val till kommunfullmäktige har du rösträtt om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen.
  • är folkbokförd i kommunen.
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Frågor om röstkorten (till exempel utskrift av dubblettröstkort) eller andra frågor om valet besvaras under kontorstid på telefon Jenny Melin 0498-26 81 27 / Jonas Barros Eriksson 0498-26 99 18 eller via e-post valnamnd@gotland.se / jenny.melin@gotland.se / jonas.barros-eriksson@gotland.se

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte på egen hand eller med färdtjänst, kan ta sig till en val- och eller röstningslokal eller rösta genom bud under perioden 24 augusti till 11 september, kan beställa röstning genom ambulerande röstmottagare.

Önskemål om ambulerande röstmottagare lämnas till Region Gotlands valkansli telefon Jenny Melin 0498-26 81 27 / Jonas Barros Eriksson 0498-26 99 18 eller via e-post valnamnd@gotland.se / jenny.melin@gotland.se / jonas.barros-eriksson@gotland.se