Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vaccinationsvärden Jakob bär munskydd och tittar in i kameran och ler.

Uppdraget som vaccinationsvärd

Som vaccinationsvärd gör du en viktig insats och bidrar till att vi ska lyckas med vaccinationerna på Gotland!

Ditt uppdrag som vaccinationsvärd

Att vara vaccinationsvärd innebär att du, tillsammans med minst en kollega, ansvarar för värdskapet på vaccinationsstället. Förutom de praktiska uppgifterna kommer du att ge service samt skapa och bidra till en känsla av trygghet för besökare.

Uppdraget varierar beroende på vilket vaccinationsställe du bemannar. Nedan kan du se vilka uppgifter du kan komma att omfattas av:

 • Förbereda lokalen inför öppning genom att bland annat lägga fram informationsmaterial och blanketter. Det ingår även att under passets gång fylla på med handsprit, blanketter och annan information som Region Gotland tillhandahåller i lokalen.
 • Ansvara för att ha koll på antal personer i lokalen, så att vi inte överskrider maxantalet. Hantera situationer där eventuell trängsel eller köbildning uppstår.
 • Lotsa besökarna rätt vid ankomst, vara behjälplig vid frågor, informera om var de hittar information och hur vaccinationsförfarandet går till.
 • Vid behov dela ut munskydd till de besökare som inte själva har med sig det.
 • Vid behov hjälpa besökaren med att fylla i hälsodeklaration och blankett.
 • Efterkontroll av vaccinering – vid vissa vaccinationsställen kommer du som volontär hjälpa till att bevaka patientens välmående efter vaccination. Ditt uppdrag är att larma sjukvårdspersonal vid behov. Du har vid dessa tillfällen inte något medicinskt ansvar.

Vaccinationsställets ansvar

På varje vaccinationsställe kan du räkna med följande:

 • En god och säker arbetsmiljö.
 • Möjlighet att hänga av sig och förvara tillhörigheter säkert under arbetspasset.
 • Nödvändig skyddsutrustning som visir, munskydd och handsprit.
 • Material som exempelvis blanketter och pennor finns på plats.
 • Tydliga riktlinjer för vilka personer som ska ha tillträde till lokalen samt tydliga rutiner för att hantera hot och våld.
 • Introduktion på plats med information om skyddsutrustning, förväntningar och regler.

För mer information

Läs mer här, på Röda Korsets hemsida.

Vid behov kommer du att hjälpa besökaren med att fylla i hälsodeklarationen. Tänk då på att dem endast ska fylla i sida 1. Sida 2 fylls i av sjuksköterska i samband med vaccinationssprutan.

Du hittar dokumentet här.

Texten är senast uppdaterad 2021-02-02.

Arbetstiden varierar beroende på vaccinationsställe och pass. Vid bokning av arbetspass får du information om arbetstiden.

Texten är senast uppdaterad 2021-02-02.

På varje vaccinationsställe kommer du att få nödvändig skyddsutrustning som visir/munskydd samt tillgång till handsprit.

Vid inbokning av arbetspass kommer du att få information om det krävs ytterligare arbetskläder för respektive vaccinationsställe.

Texten är senast uppdaterad 2021-02-02.