Kontakt

Fredrik Westergaard
Utvecklingsledare
Telefon: 0498-26 32 18

Mika Gutepil
Utvecklingsledare
Telefon: 0498-26 87 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är ett samlingsnamn för digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.  

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer och påminnelsesystem.

Tekniken kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet.

Kopplat till begreppet välfärdsteknik används uttryck som välfärdsteknologi, e-hälsa, e-tjänster och trygghetsteknik.

Välfärdsteknik på Gotland

Utvecklingen av välfärdsteknik pågår i hela Sverige och på Gotland och kommer att intensifieras de kommande åren.