Kontakt

Carina Westergren Larsson
Avtalscontroller
Telefon: 0498-20 36 47
E-post: carina.westergren_larsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För utförare av hemtjänst

Uppdraget omfattar hemtjänst i ordinärt boende mellan kl. 07.00-22.00.

Ansökan kan lämnas för någon av följande tjänstekategorier:

Kategori 1 - Hemtjänst i ordinärt boende

  • Service
  • Omvårdnad inklusive delegerad/instruerad hemsjukvård och trygghetslarm 07-22.
Kategori 2 - Hemtjänst i ordinärt boende
  • Service

Som utförare väljer ni inom vilket geografiskt område ni vill utföra insatser, och ni har även möjlighet att sätta kapacitetstak för utförandet.

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och villkor som de företag som vill bli utförare av hemtjänst måste uppfylla.

För att bli godkänd utförare av hemtjänst krävs det att ni lämnar in en ansökan. Mer information om vad ansökan ska innehålla finns i förfrågningsunderlaget.  

När ansökan godkänts av socialförvaltningen, kan avtal tecknas med er, och ert företag blir då valbart som utförare av hemtjänst.

Ansökan kan lämnas löpande. Handläggningstiden för ansökningar är mellan sex till åtta veckor. I handläggningen ingår även möte med ansökande företag. Under sommarperioden kan handläggningstiden blir längre.
 

Observera att från och med den 1:a januari 2019 krävs tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst. Kopia på tillstånd ska bifogas ansökan.