Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utegym

I Visbys parker och grönområden finns det flera utegym för dig som gillar motion och idrott eller kanske bara vill prova. Gymmen är öppna för alla och där kan du träna när det passar dig bäst.

Utegymmen har utrustning för en allsidig och funktionell träning där du effektivt kan bygga upp din styrka, kondition och rörlighet. Du tränar utifrån dina egna förutsättningar.

Utegymmen utformas inte enligt säkerhetsnormen för lekplatser och ska därför inte användas som lekutrustning för barn. På länken nedan kan du läsa mer om hur regionen arbetar med lekplatser och utegym.