Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Undersköterska i kombination med SFI/SVA – pågående ej sökbar

Utbildningen till undersköterska (1500 poäng) ger dig kunskaper att arbeta inom vård- och omsorgsområdet med olika arbetsuppgifter som t ex stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får också kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Utbildningen läser du som en kombinationsutbildning med Sfi eller SvA.

Svenskastudierna är obligatoriska och utgör 25% av studierna.

Du kommer också att göra mycket APL (praktik) inom olika vård- och omsorgsverksamheter på Gotland.
 

Dessa kurser kommer att ingå:

 • Anatomi och fysiologi 1 och 2
 • Omvårdnad 1 och 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso – och sjukvård 1 och 2
 • Psykiatri 1 och 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1 och 2
 • Vård och omsorg specialisering
 • Sfi/SVA grund
   

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst Sfi C-nivå. Studietakt: Ger möjlighet att söka CSN på 100%. Studietid: Augusti 2022 – juni 2024 Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.

Skriv i ansökan, under Komplettering  – rutan ”motivering” kort varför Du söker utbildningen.


Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta: Tina M Larsson Samordnare Yrkesutbildningar Telefon: 0498 - 20 35 82 E-post: kristina.larsson02@gotland.se