Kontakt

Upphandlingsstödsenheten, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stig med blåeld

Inköp och Upphandling

Välkommen till Region Gotlands sida för inköp och upphandling!

Här kan du till exempel hitta information om planerade upphandlingar och hur du går tillväga om du är intresserad av att göra affärer med Region Gotland.

Hitta direkt