Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unikum

Från och med höstterminen 2023 använder Region Gotland lärplattformen Unikum (som ersätter Schoolsoft) där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i förskolan och skolan – både via mobilen och datorn. 

Detta får du tillgång till via Unikum

Vårdnadshavare i förskola

  • Information om förskolans planering, nyheter eller annan praktisk information från verksamheten. 
  • Möjlighet att kontinuerligt följa barnets utveckling under hela förskoletiden
  • Ta del av pedagogisk dokumentation med mera som förberedelse inför utvecklingssamtal
  • Du kan också boka utvecklingssamtal

Vårdnadshavare och elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

  • Information om skolans aktiviteter, nyheter eller annan praktisk information från verksamheten. 
  • Lärares ämnesvisa planering och scheman
  • Omdömen inför utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan (IUP)
  • Du kan också boka utvecklingssamtal

Så kommer du åt Unikum

Du kan logga in genom att använda appen Unikum Familj eller via Unikums inloggningssida. Du loggar in med e-legitimation (Bank-ID eller Freja-id). 

Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play.

Om du inte har tillgång till e-legitimation - kontakta administrativ personal på din förskola/skola för att få inloggningsuppgifter. 

Logga in via dator

Så här kommer du igång med Unikum

Introduktionssida om hur du använder Unikum

Hjälpsidor för Unikum

Information about Unikum Familj in english and german 

Översättning av innehållet i Unikum

Om du använder webbläsaren Microsoft Edge i dator är det möjligt att översätta innehållet och informationen du hittar i lärplattformen till andra språk. Det fungerar dock inte att översätta med hjälp av Edge i ipad och/eller mobil.

Använda Microsoft Translator i Microsoft Edge webbläsare - Microsoft Support

Du kan också använda Google Translate för automatisk översättning till valfritt språk. Översättningsverktyget översätter all text på sidan så gott det går, det vill säga inte helt perfekt men begripligt. 

Kommunikation mellan förskola/skola och hem

När det finns behov av att kommunicera enskilt mellan förskola och vårdnadshavare sker det genom samtal och sms.

Kommunikation och dialog mellan enskilda vårdnadshavare med barn i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola och personal sker huvudsakligen via samtal eller appen Edlevo - t.ex när det gäller enskilda frågor, information och synpunkter som du vill dela med dig av.

Till sida om Edlevo

Säkerhet och personuppgiftsbehandling

I Unikum behandlas och lagras personuppgifter i form av barnets/elevens namn och personnummer, vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter, skola, årskurs och klass. Uppgifterna hämtas från vårt elevregister Edlevo. Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Region Gotland har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Unikum.

Dokumentation om ditt barns utveckling och lärande kan endast ses av förskolans eller skolans personal, dig som vårdnadshavare samt av barnet/eleven själv. Den pedagogiska dokumentationen görs av personal på förskolan/skolan. 

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att ändra dina kontaktuppgifter i Edlevo. Dessa överförs automatiskt till Unikum. Om du ändrar kontaktuppgifterna enbart i Unikum kommer det finnas olika uppgifter i de båda systemen. 

Till sida om Edlevo

Överlämningar av dokumentation

När ett barn/elev byter skola kan förskolan/skolan som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya förskolan/skolan. Det gäller så väl vid övergång mellan skolformer som inom skolformer och det handlar om relevanta uppgifter kring ditt barns utveckling och lärande för att underlätta för barnet/elevens fortsatta skolgång. Inför en överlämning går vi tillsammans igenom vilken dokumentation som behöver följa med till mottagande förskola/skola.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Läs mer om överlämningar hos Skolverket