Kontakt

Enhetschefer
Josefine Bertvig, ansvarar för ungdomsgårdar (norr, Roma, söder) 
 

Telefon: 0498-20 44 22
E-post: josefine.bertvig@gotland.se

Nina Tofftén, ansvarar för kultur/ungdom (Fenix Ungkulturhus, Puma ungdomsgård, fältgruppen). 
Telefon: 0498-20 44 23
E-post: nina.tofften@gotland.se

Avdelningschef ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16

E-post: lena.nordstrom@gotland.se 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomar på sommarläger

Ung på Gotland

Runt om på Gotland erbjuder vi flera verksamheter för ungdomar och unga vuxna från årskurs 7 till och med 25 år.
Du hittar mer information om respektive verksamhet i menyn.

På ön finns flera ungdomsgårdar och ett ungkulturhus som erbjuder alkohol, tobak och drogfria miljöer. Utöver det finns också en online verksamhet, en träffpunkt för motorburen ungdom, hbtqia+ träffar samt ungdomsavdelningens fältgrupp.

Ungdomsavdelningen arbetar för att erbjuda en meningsfull fritid för ungdomar där de har möjlighet att utvecklas, stärkas, mötas och ges utrymme för sina idéer och tankar. Detta genom ett väl förberett och planerat arbete.

Välkommen att besöka någon av alla våra verksamheter och tveka inte att höra av dig för mer information.

Läs mer om ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningens verksamheter är religiöst- och partipolitiskt obundna. 

Till dig som vårdnadshavare 

Vi som jobbar i ungdomsavdelningen är utbildade på olika sätt för att möta ungdomars behov och intressen. Här jobbar vi för en trygg och inkluderade plats för ungdomar att växa och stärkas. Det gör vi genom att ha en väl planerad och genomtänkt verksamhet. 

Alla våra verksamheter jobbar efter riktlinjer och policys som styr verksamhetens innehåll och förhållningsregler. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare när vi exempelvis upplever oro, på ungdomars uppmaningar eller när något har hänt.

Vi har också anmälningsplikt vilket innebär att vi vid olika tillfällen både gör orosanmälningar och polisanmälningar. Det här sker i de allra flesta fall i dialog med dig som vårdnadshavare. Det kan exempelvis handla om alkohol, tobak eller psykisk hälsa.  

För oss är kärnan att stärka ungdomen till att ta vettiga och mogna beslut samt ge den bästa förutsättningar att ha en meningsfull fritid. Därför uppmanar vi också ungdomar själva att prata med dig som vårdnadshavare. 

Vi inkluderar - hos oss blir du sedd och hörd

Med normmedveten personal som är utbildad inom diskrimineringsgrunderna och inkludering välkomnar vi alla oavsett varifrån du som ung kommer, vilken sexuell läggning eller könsidentitet du har, vilken funktionsförmåga eller vilka behov du har som besökare.

Hos oss blir du sedd och hörd för den du är och den du vill vara.  

På Gotlands alla ungdomsgårdar och ungkulturhus har vi trivselregler som gäller för alla besökare med förbud mot all form av fobiskt uttryck som t.ex. funko-, homo-, afro-, transfobis osv, sexism, rasism och trakasserier. Vi är schyssta mot varandra och behandlar varandra med respekt helt enkelt.  

För dig som är en ung hbtqia+ -person har vi också regelbundna mötesplatser där du kan träffa andra jämnåriga med liknande erfarenheter som du själv och hitta nya vänner.  Du läser mer om detta under mötesplatser. 

Jobba hos oss? 

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss på kvällstid? Skriv en kort presentation om dig själv och maila den till ungdom@gotland.se 

Hitta direkt