Kontakt

Avdelningschef
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Ansvarar för Amor Ungdomsgård, Bubblans ungdomsgård, Fårösunds Ungdomsgård, Citygården/City sommar, Huggs Ungdomsgård, Kuffs ungdomsgård, Puma Ungdomsgård och Fenix ungkulturhus.

Kontaktuppgifter till ungdomsgårdarna hittar du på deras respektive sida.

Fältgruppen, som rör sig i offentliga miljöer där unga vistas på kvällar och helger nås på telefon: 070-788 77 91.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomar på sommarläger

Ungdomsgårdar och ungkulturhus

Verksamheten på våra ungdomsgårdar riktar sig till ungdomar från årskurs 7 till 19 år och vårt ungkulturhus har 16-25 år som målgrupp. Där kan du som är ung träffa  kompisar i en drogfri miljö och delta i olika aktiviteter. Vi har också online-verksamhet via plattformen Discord.

Under sommarlovet öppnar vi ungdomsgården City sommar som du kan läsa mer om under rubriken Sommarverksamhet.

Varmt välkommen till oss!

OBS! Vid minsta symptom på corona ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Ungdomsgårdar, ungkulturhus och uppsökande verksamhet

Vi erbjuder mötesplatser för unga i en drogfri, religiöst- och partipolitiskt obunden miljö för ungdomar oavsett kön, identitet, funktionsvariation eller etnisk bakgrund.

Våra verksamheter syftar till att främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Vårt huvudsakliga mål är att ge varje ungdom en chans till att må gott.

Läs mer om verksamhet och aktuella öppettider på respektive ungdomsgårds egen sida.

Om ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen på Gotland har verksamheter över hela ön, med sju ungdomsgårdar, ett ungkulturhus och uppsökande verksamhet som har hela ön som arbetsplats. Vi jobbar med ungas fritid och våra verksamheter är gratis, vi kräver inget medlemskap och har generösa öppettider. 

Vi  strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi fortbildar oss regelbundet inom aktuella områden såsom hbtqia+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

Jobba hos oss? 

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss på kvällstid? Skriv en kort presentation om dig själv och maila den till ungdom@gotland.se

Hitta direkt