Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomsreportrarna Irma Sandrieser, Emma Blom, Selma Svantesson, Maja Lindquist, Astrid Palm bevakar Almedalsveckan.

Ungdomsreportrarnas perspektiv på Almedalsveckan

Region Gotland vill ta vara på ungas röster. 2022 sommarjobbar fem ungdomar med ett nytt uppdrag; att bevaka Almedalsveckan. 

Irma Sandrieser, Emma Blom, Selma Svantesson, Maja Lindquist, Astrid Palm lyfter olika frågor ur ungdomsperspektiv inför och under Almedalsveckan. De handleds av Region Gotland inom MIK; medie- och informationskunnighet.  Varmt välkommen att här läsa deras artiklar och intervjuer.