Kontakt

Ungdomskraft
Besöksadress: Mästergatan 5E, Visby 
E-post: ungdomskraft@gotland.se

Ungdomscoacher

Christina Wennås      
Telefon: 076-947 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

Fredrik Isakson
Telefon: 070-447 70 84
E-post: fredrik.isakson@gotland.se

Emmelie Looström
Telefon: 070-083 23 94
E-post: emmelie.loostrom@gotland.se

Mikael Bergman             
Telefon: 070-447 97 79
E-post: mikael.bergman@gotland.se

Pontus Larsson
Telefon: 073-765 81 46
E-post:  pontus.larsson@gotland.se

Studie och yrkesvägledare

Johanna Silfvergren
Telefon: 073-765 89 26
E-post: johanna.silfvergren@edu.gotland.se

Chef vid enheten för arbetsliv

Tom Vigström
Telefon: 0498-26 33 73
E-post: tom.vigstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomar 16-20 år utan gymnasium

Har du hoppat av gymnasiet, aldrig börjat eller gått ut med studiebevis? Ibland kan man behöva hjälp för att komma vidare. Är du mellan 16-20 år kan du kontakta Ungdomskrafts ungdomscoacher för att få stöd och hjälp.


  • Vet du vad du vill? Då hjälper vi dig med hur du ska komma dit.
  • Har du ingen aning? Då hjälps vi åt för att hitta en väg för just dig.

Ungdomskraft är ansvariga för kommunens aktivitetsansvar (KAA) inom Region Gotland.  Ungdomskraft är ingen skola och vi har inga egna praktikplatser, men vi samarbetar med andra för att hitta vägar till vidare studier, praktikplatser eller jobb.