Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomscoach

Socialtjänsten i Region Gotland söker ungdomscoacher. En ungdomscoach är en vuxen person som vill och kan hjälpa till med att stödja en ung person, mellan 13 och 21 år.

Ett uppdrag kan röra sig mellan tre och fyra timmar i veckan.
– Coachingen sker i samarbete med föräldrar och socialsekreterare och pågår under ett halvår, berättar Christina Gjertz på Familjefocus, som är en del av på individ- och familjeomsorgen. Under det halvåret genomförs också flera uppföljningssamtal där föräldrar, socialsekreterare och ungdomen träffas.

När socialtjänsten började med ungdomscoacher tänkte man att dessa skulle arbeta mycket med olika aktiviteter. Men rätt snart visade det sig att ungdomarna som fick coaching helst bara ville prata och ha stöd.
– Många av träffarna mellan ungdomen och coachen handlar om att gå och fika eller ut och promenera. Det centrala är samtalet, att ungdomen har en extra vuxen att prata med.

Det är viktigt att de ungdomar som erbjuds coaching, är positiva till det. Innan de erbjuds en coach så har de träffat en socialsekreterare som utrett att det finns ett behov av en extra vuxen person. De personer som hittills är och har varit ungdomscoacher är personer som har ett intresse av att stötta ungdomar och har personlig lämplighet för uppdraget.

– De ungdomscoacher som just nu jobbar för oss är mellan 23 och 72 år, berättar Christina Gjertz. Man kan nästan vara hur ung eller gammal som helst. Det är intresset och personlig lämplighet som är viktigt för oss, när vi skriver avtal med nya coacher.

De personer som anmäler sitt intresse av att vara ungdomscoach blir kontrollerade i polisens belastningsregister. Därefter intervjuar socialtjänsten dem och om man bedöms som lämplig erbjuds man en coachutbildning.

 

Vill du veta mer om att jobba som ungdomscoach, kontakta Christina Gjertz: 0498-26 88 39, 0737-65 80 23, christina.gjertz@gotland.se