Kontakt

Enhetschefer

Josefine Bertvig, ansvarar för ungdomsgårdar (norr, Roma, söder) 

Telefon: 0498-20 44 22

E-post: josefine.bertvig@gotland.se

 

Nina Tofftén, ansvarar för Puma, Fenix ungkulturhus, fältgruppen  

Telefon: 0498-20 44 23

E-post: nina.tofften@gotland.se

 

Avdelningschef

Lena Nordström

Telefon: 0498-26 95 16

E-post: lena.nordstrom@gotland.se 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen ansvarar för den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år), med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare.

Om verksamheten

Ungdomsavdelningen arbetar för att erbjuda en meningsfull fritid för ungdomar där de har möjlighet att utvecklas, stärkas, mötas och ges utrymme för sina idéer och tankar. Detta genom ett väl förberett och planerat arbete där ungdomars delaktighet och inflytande är med och formar verksamheten.  

I verksamheten återfinns ett 30-tal fritidsledare som tar tillvara och främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov. Vi bedriver en omfattande lovverksamhet - särskilt sommartid. Fältverksamheten jobbar uppsökande på kvällar och veckoslut i de miljöer där ungdomar finns.

Uppdraget är också att skapa förutsättningar för ungdomar till en positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Vi ger möjlighet till ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer riktade till andra ungdomar via ”Pengar i påse”.

Verksamheten bedrivs på sex ungdomsgårdar i Visby, Fårösund, Slite, Roma, Hemse och Klintehamn samt ett Ungkulturhus på Gråboområdet och online-verksamhet. 

Vi strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi skapar aktiviteter för ungdomar inom aktuella områden såsom integration, HBTQIA+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

Gårdarna är navet för verksamheten

Verksamheten utgår från våra gårdar men vi samarbetar även med föreningar och andra samhällsaktörer. Vi bedriver verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov. 

Våra verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:

  • skapa goda möten 
  • främja och stärka relationer 
  • ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande 
  • erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria 
  • stödja och vägleda 
  • vara en trygg mötesplats 
  • stärka unga människors identitet 

Ungdomsavdelningens verksamheter är religiöst- och partipolitiskt obundna.

Ung på Gotland