Kontakt

Johanna Hagelqvist Olsson, samordnare
E-post: johanna.hagelqvist-olsson@gotland.se   
Telefon: 0498 26 34 66                      

Sanna Nurmi Stumle, samordnare
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se
Telefon: 0498 20 36 22

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unga Jobb

Region Gotland ser Unga Jobb som ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare där unga ges ökade förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas då tillgången på sommarjobb och praktikplatser har minskat och flera inträdesjobb har försvunnit. Med ingen eller kort arbetslivserfarenhet och ofta osäkra anställningar blir unga särskilt utsatta på arbetsmarknaden.

Därför har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda ”unga jobb” i höst.

Målgruppen är

Unga vuxna som avslutade sin gymnasieutbildning år 2020 och unga som har kontakt med Ungdomskraft eller Unga Vuxna från 18 upp till 20 år. Personer som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand ska prioriteras.

Så här går det till

Arbetsmarknads- och integrationsenheten anställer och betalar ut lön. Den anställde är försäkrad via Region Gotland. Arbetet pågår upp till 12 veckor med möjlig start i mitten av september. Arbetstiden varierar från 20 upp till högst 30 timmar per vecka. Arbetstiden förläggs om tre till fyra dagar ute på arbetsplatsen och en till två dagar på Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Faktablad om Unga jobb