Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sjuksyster och blodgivare

Undersköterska, 1500 poäng – start i augusti 2023

Utbildningen till undersköterska ger dig kunskaper att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får också kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning och psykiatri.

Det kommer att ges lärarledd undervisning cirka två dagar i veckan och däremellan har du egen studietid för inläsning och hemuppgifter. APL (Arbetsplatsförlagd undervisning) inom olika vård- och omsorgsverksamheter ingår. 

Observera att du kommer att behöva lämna utdrag ur belastningsregistret inför APL-perioderna.

Den 1 juli 2023 kommer undersköterska att bli en skyddad yrkestitel. För att få titeln undersköterska krävs förutom yrkesämnena (1350 poäng) också Svenska 1 (eller Svenska A) eller SVA 1 (eller SVA A) och Samhällskunskap 1a1 (eller Samhällskunskap A).

Du som inte tidigare läst Svenska och Samhällskunskap kommer att få möjlighet att göra detta efter avslutade yrkeskurser (eller på distans parallellt med andra kurser). Distanskurser måste sökas separat.

Dessa gymnasiekurser kommer att ingå:

 • Social omsorg 1 och 2
 • Anatomi och fysiologi 1 och 2
 • Omvårdnad 1 och 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
 • Hälso och sjukvård 1 och 2
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1 och 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorg specialisering
 • Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
 • Samhällskunskap 1a1

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.
Studietid: 7 augusti 2023 – 20 december 2024
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux


Antal: 24


Vid frågor kontakta:
Tina M Larsson
Samordnare Yrkesutbildningar
Telefon: 0498 - 20 35 82
E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se