Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygghetspunkter på Gotland

Vem är trygghetspunkten till för?

Trygghetspunkten är till för patienter med behov av enklare åtgärder:

 • återkommande provtagningar
 • såromläggningar
 • blodtryckskontroll
 • vissa injektioner

Här finns trygghetspunkterna

 • Burgsvik (äldreboendet Attendo Sudergården) 
 • Fårösund (äldreboendet Stuxgården)
 • Katthammarsvik (Katthammarsviks äldreboende, Norlandia) 
 • Klintehamn (Donnersgatan 50)
 • Roma (Syréngården, Visbyvägen 14, ingång på framsidan)

Tidsbokning gäller alltid

Bokning av besök till en trygghetspunkt görs av din ordinarie vårdcentral (privat eller regionens i egenregi). Tidbokning gäller alltid inför besök.

Trygghetspunkterna är öppna några förmiddagar i veckan.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

 • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
 • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
 • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
 • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film produserad av 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.