Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Europeiska Trafikantveckan 2019

Tack alla ni som deltog och bidrog till Trafikantveckan på Gotland 2019!

Är du intresserad av att vara med och bidra till programmet för Trafikantveckan 2020? Hör gärna av dig till rattagront@gotland.se.