Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Europeiska Trafikantveckan 2019

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum varje år den 16-22 september runt om i Europa. I år är Gotland med som arrangör vid sidan av 2400 regioner från 48 länder. Årets tema är säker cykling och gång med uppmaningen Ta klivet - börja gå!

"Folkhälsa och hållbara transporter en ödesfråga" Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Vad händer under veckan?

Trafikantveckan på Gotland bjuder bland annat på föreläsningar om samåkning, cykelsäkerhet, kollektivtrafik till naturområden och luftkvalitet samt möjligheter att testa elcyklar och fotoorientering. Dessutom kan den som besöker Fårönatta resa gratis och fossilfritt med Ratta Grönt-bussen mellan Broa och Sudersand.

Programmet finns även på Turistbyrån i Visby samt i den tryckta bilaga som ges ut med GA/GT den 13 september.

Trafikantveckan är en temavecka för gotlänningar

Under Trafikantveckan diskuteras hållbara sätt att resa och vilka utmaningar vi står inför på ön. Veckan är ett utmärkt tillfälle att prata om mobilitet, luftkvalitet och hur vi kan minska bilåkandet och avgasutsläppen. Vi måste hitta nya innovativa lösningar, testa ny teknik och planera för framtiden!

Mobilitet är en fråga för hela Gotland

Framkomlighet och transporter, cykling och gång är frågor som rör både stad och landsbygd. Alla på Gotland kanske inte har möjlighet att ta cykeln eller gå till jobb och skola – men alla har möjlighet att utforska sina närområden.

Visste du att:

  • Om du arbetspendlar mellan Grötlingbo och Visby kan du spara uppemot 4.000 kronor i månaden på att ta bussen istället för bilen. På ett år blir det mer än 40.000 kronor!
  • Gotlänningar reser minst kollektivt – i hela Sverige!
  • Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige är under fem kilometer. Då utsläppen är som störst den första halvmilen svarar de korta bilresorna för en stor del av föroreningarna.
  • Luften vid vissa huvudleder i Visby är sämre än på Hornsgatan i Stockholm.

Läs mer: