Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Europeiska Trafikantveckan 2020

Nu är planeringen inför årets Trafikantvecka i full gång! Det är många aktörer som just nu planerar för egna aktiviteter under veckan.

Europeiska Trafikantveckan är alltid den 16-22 september, och inleds alltså i år på en onsdag.

Är du intresserad av att vara med och bidra till programmet för Trafikantveckan 2020? Årets tema är "Fossilfria resor för alla". Hör gärna av dig till rattagront@gotland.se.