Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gator, trafik och parkering

Det gatu- och vägnät som Region Gotland ansvarar för omfattar cirka 15 mil kommunala gator i Visby och dryg­t 10 mil gator i  övriga tätorter, cirka 80 mil enskilda vägar med statsbidrag och snöröjning av drygt 30 mil enskilda vägar utan statsbidrag.

Samma avdelning ansvarar för olika sorters parkerings- och transporttillstånd samt trafik- och trafiksäkerhetsfrågor.

Hitta direkt