Kontakt

Hemvister:
Igelkotten (start 10/1-2018), tfn:  070-788 80 21   
Ekorren (start 10/1-2018), tfn: 070-788 80 30   
Räven, tfn: 070-788 80 28 
Ugglan, tfn: 070-788 80 23
Kaninen, tfn: 070-788 80 24

Post- och besöksadress:
Förskolan Törnekvior
Greta Arvidssons gata 5
621 37 Visby

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

Bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 29 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se

Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Törnekvior förskola

Förskolan Törnekvior är Gotlands nyaste förskola belägen på A7-området i Visby.

Förskolan utgår ifrån hemvister och arbetar med integrerade ämnespedagoger i arbetslagen. 

Hitta direkt