Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel

Region Gotland upplåter allmänna platser för torghandel, bland annat i Visby, Hemse och Slite. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och det ansöker du om hos oss på Region Gotland.

Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:

  • Stora Torget, Visby (del av)
  • Fårösund, del av Stux 1:201
  • Slite, del av torget
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse, del av kvarteret Talgoxen

Regler och avgifter

Du kan hyra torghandelsplats för tiden 1 juni–31 augusti, samt övrig tid 1 september-31 maj. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller och i torghandelstaxan hittar du information om vad det kostar.

Tillstånd för torghandel på Östercentrum

Det är polisen som ger tillstånd för att använda torgyta på Östercentrum.

För att söka torgplats på Östercentrum ska en ansökan om begagnande av offentlig plats lämnas in till polismyndigheten.

Polismyndigheten kommer efter att ansökningsavgiften är betald skicka över ansökan till Region Gotland för yttrande om markplats och villkor.

Tillståndet utfärdas av polismyndigheten med bilaga av Region Gotlands yttrande.

Torghandelstaxa och länk till ansökan hos polisen finns nedan.