Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel

Region Gotland upplåter allmänna platser för torghandel, bland annat i Visby, Hemse och Slite. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och det ansöker du om hos oss på Region Gotland.

Torghandel på Stora torget under Visbydagen och adventshelgerna

Region Gotland har i samarbete med Visby Centrum tagit ett helhetsgrepp kring torghandeln på Stora torget under Visbydagen och adventshelgerna. Med start på Visbydagen/Kultur i natten lördagen den 1 oktober kommer 17 bodar att finnas på Stora torget för torghandel. Torghandelsytan kommer att göras stämningsfull och inbjudande. Inför advent kommer ytan att dekoreras ytterligare och ljusslingor hängas upp. Prognosen för antalet hitresta under hösten och adventshelgerna ser mycket god ut. 
 
Avgift och elanslutning
Avgiften för hyra av torgplats och bod för alla 13 dagar under Visbydagen och adventshelgerna är 5 300 kr exklusive el. Önskas elanslutning till torgplatsen hänvisar vi till Visby Centrum som i år tar ansvaret för detta. Beställning och debitering av el sker via Visby Centrum och ingår inte i priset för torghandelsplats. För mer information om elanslutning, kontakta Visby Centrum Magnus Olsson: magnus.olsson@visbycentrum.se
 
Via länk nedan har du möjlighet att ansöka om en torghandelsplats. Platserna fördelas i turordning efter inkommen ansökan. Utöver att förbinda sig till riktlinjerna för torghandel, förbinder man sig att delta alla dagar enligt datum för torghandel höst/vinter, se lista nedan.
 
Datum för torghandel höst/vinter 2022:
 
Visbydagen
1-2 Oktober, kl. 11:00-17:00 (lör-sön)
 
Adventshelgerna
1:a advent: 26-27 November, kl. 11:00-17:00 (Lör-sön)
2:a advent: 3-4 December, kl. 11:00-17:00 (Lör-sön)
3:e advent: 9-12 December, kl. 11:00-17:00 (Fre-mån, Medeltida Jul från fre, kryssningsanlöp mån) 
4:e advent: 17-19 December, kl. 11:00-17:00 (Kryssningsanlöp mån)
 
..................................................................................................................................................
 
Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:
  • Stora Torget, Visby (del av)
  • Södertorg, Visby (del av)
  • Fårösund, del av Stux 1:201
  • Slite, del av torget
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse, del av kvarteret Talgoxen

Regler och avgifter

Du kan hyra torghandelsplats för tiden 1 juni–31 augusti, samt övrig tid 1 september-31 maj. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller och i torghandelstaxan hittar du information om vad det kostar.

Avser du inte nyttja din plats är det viktigt att du meddelar detta till offentligplats@gotland.se snarast. Ansökt period kommer att debiteras om avbokning inte meddelats.

Fakturering av torgplatser sker från och med 1 juli.

 

Tillstånd för försäljningsplatser på Östercentrum

Det är polisen som ger tillstånd för att använda försäljningsplats på Östercentrum.

För att söka plats på Östercentrum ska en ansökan om begagnande av offentlig plats lämnas in till polismyndigheten.

Polismyndigheten kommer, efter att ansökningsavgiften är betald, skicka remiss till Region Gotland för yttrande om markplats och villkor.

Tillståndet utfärdas av polismyndigheten med Region Gotlands yttrande som bilaga.

Taxa och länk till ansökan hos polisen finns nedan.