Kontakt

Tekniska nämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Marianne Ardin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 92 41
E-post: marianne.ardin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Genom teknikförvaltningen ges invånarna service inom områdena fastigheter/lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt renhållning och hamnar.

För att lämna en felanmälan:

https://www.gotland.se/89615