Kontakt

Stefan Persson
Avdelningschef och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se


Lina Holmgren 
Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020

Region Gotlands tillväxtprogram (2016-2020) har en tydlig koppling till den nationella strategin och uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör. I och med att en ny regional utvecklingsstrategi har beslutats kommer ett genomförandeprogram att tas fram som ska konkretisera insatser för näringslivets hållbara utveckling och innovation.

Samverkan och förutsättningar för näringslivet

Det nya genomförandeprogrammet som håller på att tas fram kommer att ersätta Tillväxtprogrammet och kommer att vara styrande för politikområdet hållbar regional utveckling och tillväxt på Gotland. De verktyg som Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att tillgå är:

  • samverkan
  • kunskap
  • finansiering.

Genomförandeprogrammet, som konkretiserar den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, riktar in sig på samverkan och näringslivets förutsättningar.

Berörda aktörer är näringslivet, offentliga verksamheter, organisationer, civilsamhället och högskola/universitet.