Kontakt

Stefan Persson
Avdelningschef och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se


Lina Holmgren 
Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020

Regionfullmäktige fastställde Region Gotlands tillväxtprogram i november 2016.  Programmet gäller fram till år 2020 och har en tydlig koppling till den nationella strategin och uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Samverkan och förutsättningar för näringslivet

Programmet är styrande för de övriga regionala tillväxtverktygen som finns tillhands - nätverk, kunskap och finansiering. Tillväxtprogrammet riktar in sig på samverkan och näringslivets förutsättningar.

Berörda aktörer är näringslivet, offentliga verksamheter, organisationer, civilsamhället och högskola/universitet.

Tillväxtprogrammet ersätter det näringslivspolitiska program som fanns tidigare.